Kaldenkerkerweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op verbetering van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze doorgaande invalsweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De huidige Kaldenkerkerweg ten oosten van de bebouwde kom van Tegelen ontstond omstreeks 1840 toen de bestaande verbinding tussen Tegelen en Kaldenkerken werd rechtgetrokken. De weg vormt de verbinding over het hoogterras tussen Tegelen en Duitsland.

Oostelijk vanaf de Trappistenweg ontbreekt aan beide zijden van de weg bebouwing. Pas in de nabijheid van de grens is sprake van enige sobere één laags bebouwing uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog. De bebouwing was gerelateerd aan de activiteiten rondom de grensovergang wat het geïsoleerde karakter van het bebouwingscluster verklaart. Er is daarom ook een ruimtelijke relatie met soortgelijke bebouwing aan de Duitse zijde van de grens.

Bronnen