Kaldenkerkerweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze doorgaande wijkweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De huidige Kaldenkerkerweg ten oosten van de A73 ontstond omstreeks 1840 toen de bestaande verbinding tussen Tegelen en Kaldenkerken werd rechtgetrokken. Karakteristiek is het hellend tracé die de weg kent als gevolg van het hoogteverschil tussen het Maas- en Rijnterras. Ten noorden van de weg ontstonden gedurende de bloei van de kleiwarenindustrie in dit deel van Tegelen omvangrijke fabriekscomplexen afgewisseld met enkele monumentale fabrikantenvilla’s. Een deel van de oorspronkelijke fabrieken is inmiddels weer vervangen door nieuwe bedrijfsloodsen en vormt nu een langgerekt industrieterrein tussen Kaldenkerkerweg en A74. Als gevolg van een omheiningsmuur heeft het westelijk deel een besloten karakter. De oostelijker gelegen bedrijven liggen met hun voorgevel naar de weg gekeerd.

Ook de zuidzijde van de weg heeft twee verschillende bebouwingskarakteristieken. Het oostelijk van de Spechtstraat geleden deel wordt ingenomen door in lichte baksteentinten uitgevoerde woonbebouwing uit de tweede helft van de 20e eeuw. Ten westen van die straat overheersen aaneengesloten oudere (arbeiders)woningen. Niet alleen is het karakter van de bebouwing aan beide straatzijden verschillend, ook is er tussen het westelijk en oostelijk gedeelte sprake van een wezenlijk verschil in verschijningsbeeld.

Bronnen