Kaldenkerkerweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze doorgaande weg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De huidige Kaldenkerkerweg ten westen van de A73 herinnert nauwelijks meer aan de bochtige verbinding met Kaldenkerken die nog in de 19e eeuw bestond. Het tracé werd in de loop der tijd rechtgetrokken. In de jaren zestig is aan de westzijde de verbinding met de Muntstraat verdwenen en werd de weg via de Haandertstraat richting zuiden aangesloten op de Drink. De voormalige boerderij Haandert vormt nu visueel de afsluiting van deze straatzijde. Aan de zuidelijke straatzijde overheerst bebouwing uit de eerste helft van de 20e eeuw. Die kreeg vooral vorm in een traditionele baksteenbouw met zadeldak onder 1 of 2 bouwlagen tijdens de uitbouw van de wijk in de jaren dertig van de 20 eeuw.

De Kaldenkerkerweg was de noordelijke begrenzing van de parochiewijk die rondom de Heilige Hartkerk tot stand kwam. De stichting van deze parochie was de eerste aanzet tot uitbreiding van Tegelen in oostelijke richting, richting hoogterras en kleiwarenfabrieken. De woningen waren vooral bedoeld als arbeiderswoningen.

Aan de noordzijde van de weg lag van oudsher de kleiwarenfabriek Kurstjens (nu Koramic-Wienerberger). Alleen op de hoek met de Nassaustraat verrees een horecapand in typische jaren 30 architectuur. Het grootste deel van de weg kent kleinere bedrijfspanden in wisselende stijl en met een verspringende rooilijn. Mede daardoor vertoont deze straatwand weinig samenhang in verschijningsbeeld. Als gevolg van de aanwezige bedrijven, de doorgaande functie en de aansluiting met de Steilrandweg kent deze weg relatief veel verkeer. Omdat de Drink ‘dood loopt’ tegen de Heilig Hartkerk vervult de Kaldenkerkerweg noodgedwongen ook een ontsluitingsfunctie.

Bronnen