Julianastraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De oude kern van Belfeld bood wegens de aanwezige infrastructuur onvoldoende ruimte om nieuwbouw een plaats te bieden. Als gevolg daarvan ontwikkelde zich lintbebouwing langs de belangrijkste hoofdwegen, zoals de Rijksweg, Schoolstraat, Wilhelminastraat en Julianastraat. Behalve de doorgaande verbinding de Rijksweg, vormden de overige drie hoofdwegen de verbinding met de andere kernen van de gemeente (Bolenberg en Geloo) en/of de toegang tot de agrarische gebieden.

De Julianastraat vormt een verbinding vanuit de kern richting het noordoosten. Aan deze straat is de problematiek van de voormalige bedrijven in de Belfeldse woonkern af te lezen. Terwijl delen van de lintbebouwing uit de eerste helft van de vorige eeuw dateren, domineren ter hoogte van de voormalige fabrieksterrein woonhuizen uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw (Koramic). Centraal aan deze straat ligt het gemeenschapscentrum De Hamar.

Bronnen