Irenelaan / Kerkstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Apart van karakter is het gebied rondom de huidige parochiekerk, een groen blok met een klein cluster van voorzieningen tegenover de kerk. Wegens ruimtegebrek zou vanuit stedenbouwkundig oogpunt uitbreiding van de bebouwing na de Tweede Wereldoorlog aan de oostzijde van de spoorlijn moeten plaatsvinden. Daarbij werd de kerk vanuit het oude centrum naar ten noorden van de oude kern geplande uitbreidingswijken verplaatst. De wegenstructuur is volledig op de tekentafel ontworpen. Behalve aan de Bernhardlaan is sprake van bebouwing - voornamelijk tweekappers - uit de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

Bronnen