Horsterweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op de vorming van een representatief bebouwingsfront aan de Maas.

Gebiedskarakteristiek

Het betreft een zeer klein gebiedje dat niet in de planontwikkeling van het Kazerneterrein is betrokken. De impact voor de uitstraling van het rivierfront is evenwel prominent aanwezig met name aan de zijde van de Venrayseweg. Bij verandering en ontwikkeling van de bestaande bebouwing dient te worden afgestemd op de nieuwe ontwikkeling van het Kazerneterrein. Tevens dient te worden bijgedragen aan een representatief rivierfront in het centrum van de stad.

Bronnen