Horsterweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op het vergroten van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Horsterweg is van oorsprong de oude verbinding tussen Blerick en Horst. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkelde zich lintbebouwing langs deze weg, waarbij de voorgevels van de woonhuizen soms dicht op de weg liggen. De rooilijn verspringt echter meermaals - zeker bij bebouwing van latere datum - waardoor een onrustig straatbeeld is ontstaan.

Langs de Horsterweg overheerst de woonbestemming, maar op enkele plekken tussen de woonbebouwing zijn solitaire kleinere bedrijfjes gelegen. Omdat het verkeer nu hoofdzakelijk via de Eindhovenseweg wordt afgewikkeld is er weinig doorgaand verkeer. Bovendien is de weg ingeklemd tussen het Blerickse spooremplacement en bedrijventerrein Ubroek wat het besloten karakter van de weg versterkt.