Holtmühle en Aalsbeek

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud en instandhouding van het bestaande, cultuurhistorisch waardevolle beeld.

Gebiedskarakteristiek

Het gebied omvat de terreinen van het kasteel de Holtmühle en de zone rondom de benedenloop van de Aalsbeek (Middelt en Nabben). Het rijksbeschermde kasteel Holtmühle betreft een omgracht hoofgebouw met bijgebouwen, poorten, boerderij en karakteristieke lanen, omgeven door waterlopen, weilanden, boomgaarden. Aan de noordzijde ligt een boomkwekerij. Nabij de vijvers aan de Kasteellaan lag in het verleden een watermolen. De bijgebouwen van de molen, sluizen en waterlopen bleven bewaard. Verder ligt aan de Kasteellaan de voormalige rentmeesterswoning. De bebouwing is traditioneel: baksteen met bijzondere (metsel)versieringen en zadeldaken met keramische pannen. Aan de westzijde van de onderdoorgang onder het spoor uit 1865 ligt een oude pottenbakkerij in de Middelt. In Nabben bleef eveneens traditionele bebouwing bewaard, waaronder de monumentale achttiende eeuwse hoeve Op Heys. Een deel van de bebouwing stamt uit de negentiende eeuw, waaronder de Passerhof. De overige bebouwing kwam met name vanaf de jaren zestig tot stand, toen Nabben werd ontdekt als aantrekkelijk groen woongebied aan de steile oevers van de Aalsbeek. De moderne villa’s en bungalows uit die periode bevatten over het algemeen één bouwlaag, al dan niet met kap, opgetrokken uit baksteen met eenvoudige detaillering.

Bronnen