Herungerberg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud van het beeld van een invalsweg met representatieve villa’s in het groen. De landsgrens dient geaccentueerd te worden.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Herungerweg is een van de oude invalswegen van Venlo. Het is nog steeds een verbinding tussen Venlo en het Duitse Herungen. De ontwikkeling van de woonwijken Herungerberg-Noord en Gelderse Drift hebben de weg een stedelijk aanzien gegeven. Het beeld wordt bepaald door de natuurlijke bebossing van de steilrand die afgewisseld wordt door villa’s in een groene setting. De architectuur van de villa’s is overwegend traditioneel.

De grens met Duitsland is herkenbaar door een concentratie van oudere bebouwing met detailhandel en horeca. De gemeente heeft in het beleidskader ‘Poorten van de stad’ aangegeven de historische betekenis van de plek te willen accentueren.

Bronnen