Groot-Bollerweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op vergroten van de beeldkwaliteit en uitstraling van de economische kracht aan deze structurerende weg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Groot-Bollerweg vormt één van de toegangswegen tot de bedrijventerreinen Ubroek en Groot-Boller. De weg kent een riante opzet met gescheiden rijbanen waarbij de rooilijn van de bedrijfsgebouwen ver van de weg verwijderd ligt. De bedrijvigheid is een belangrijke component aan deze as en is relatief grootschalig van karakter maar beperkt zich wel tot maximum twee bouwlagen. Nog niet alle bedrijfskavels op de aangrenzende bedrijventerreinen zijn bebouwd zodat een continue bebouwingsfront nog ontbreekt. Aan de zuidzijde wordt de bebouwing onderbroken door een klein sportcomplex. Bij de benadering vanaf de Eindhovenseweg ontbreekt een ‘entree’ van Venlo Trade Port. hieraan zou in bebouwing en bouwwerken op een passende wijze uitdrukking gegeven moeten worden.

Bronnen