Glazenapstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van de uitstraling van de woningen naar de wijkontsluitingsweg (voorzijde-kwaliteit).

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Glazenapstraat is de belangrijkste toegangsweg van de woonwijk Op de Heide en voert tot aan het wijkcentrum. Het straatbeeld wordt bepaald door voorzijden én achterzijden van woningen. Architectonische uitstraling van de eengezinswoningen aan noord- en zuidzijde van de Glazenapstraat is zeer verschillend.

Bronnen