Geldersebaan-Kerkhoflaan / Broeklaan

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van het structurerende karakter van deze straten.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

n de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt een groot deel van Tegelen-Noord ontwikkeld. De nieuwe wegen A73 en de Verbindingsweg-Noord hebben de natuurlijke uitloop van de wijk veranderd in een soort dorpsrand met een informeel karakter. De bestaande oude lintbebouwing van de Geldersebaan en de Broeklaan werden geïntegreerd. Deze linten zijn de structurerende dragers in de woonwijk met een overwegend woonerfsfeer met grote differentiatie van de bebouwing qua bouwstijl en ouderdom. Rond de kruising van Geldersebaan en Broeklaan kwam de eerste naoorlogse uitbreiding met een nieuwe kerk, plein en wijkvoorzieningen tot stand.

Bronnen