Gasthuishof

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud van de karakteristiek van de boerderij.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De tot het Sint Jorisgasthuis behorende middeleeuwse Gasthuishof lag aanvankelijk geïsoleerd op het hoogterras nabij de grens met Kaldenkerken. In 1654 werd de bestaande boerderij vervangen door een hallehuisboerderij waar in 1771 een ‘jagershuis’ werd bijgebouwd. Door toevoeging van latere loodsen en aanbouwen bleef de agrarische functie tot op heden behouden. De verkaveling en erfbeplanting met oude loofbomen dragen bij aan het karakter van het boerderijerf. De openheid van het landschap wordt doorbroken door het kassencomplex aan de andere zijde van de Ulingshofweg en het terrein van Maria Auxiliatrix.

Bronnen