Fossa Eugeniana (‘t Ven-Oost : Arenborg en Genray)

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud en versterking van het waardevolle stadsbeeld.

Gebiedskarakteristiek

Het gebied Ven-Oost, gelegen tussen de steilrand, de A67 , de Weselseweg en de Klagenfurtlaan, is een cultuurhistorisch waardevol landschap, bestaande uit oud cultuurland met een reliëfafhankelijk wegenpatroon rondom een oude Maasmeander met oude boerderijen en landgoederen. Ruggengraat van het gebied is de rijksbeschermde Fossa Eugeniana (Rijnbeek of Rienke), een 17e-eeuwse waterloop als beoogde kanaalverbinding tussen de Maas en de Rijn. De belangrijkste landgoederen zijn Lovendaal, Arenborg en Werklust of De Koel, bestaande uit een herenhuis met bijgebouwen. Lovendaal betreft een compact landhuis op een ruim perceel met monumentale groenaanleg, gelegen tegen de A67 aan. Arenborg is een U-vormige hoeve rondom een binnenplaats met in de as een monumentale toren. De binnenplaats is te bereiken via een monumentale duiker over de voormalige gracht. Aan de achterzijde zijn in de perceelindeling nog de contouren van een formele aanleg te herkennen. Werklust of de Koel is een monumentaal herenhuis met bijgebouwen, lanen, vijvers, boomgaarden, weilanden en hekpijlers. behalve drie belangrijke de landgoederen liggen in het gebied diverse monumentale boerderijen, al dan niet met een binnenplaats, zoals Genray, Huize Soomers, Vissershof en Witteshof. Deze boerderijen zijn over het algemeen traditioneel geschilderd volgens de 19e-eeuwse trends: witte gevels met geteerde plint en witte kozijnen met groene luiken.

Vanaf de vroege twintigste eeuw werd dit gedeelte van ‘t Ven benut als glastuinbouwgebied. Achter de boerderij Genray ligt nog een waardevolle houten kas. De overige bebouwing betreft in hoofdzaak tuinderswoningen uit de periode vanaf 1920. De bouwwijze is over het algemeen traditioneel: baksteenarchitectuur met zadeldaken. De woningen liggen op ruime percelen met veel groen.

Bronnen