Fontys en omgeving Hulsterweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op instandhouding van het karakteristieke bebouwingsensemble van het voormalige klooster en doorontwikkelen van het representatieve beeld van de stadsinvalsweg.

Gebiedskarakteristiek

De omgeving Hulsterweg is een gebied tussen Venlo en Tegelen met van oudsher versterkte boerderijen zoals de Hulsterhof, de Wylrehof en de Hagerhof met daartussen een markant lanenstelsel. In 1903 werd hier een nieuwe begraafplaats voor Venlo aangelegd, nadat de begraafplaats aan de Ganzenstraat buiten gebruik was gesteld. In 1962 kregen de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid de mogelijkheid om in Venlo-Zuid een nieuwe kweekschool te bouwen. Het perceel op de grens van Venlo en Tegelen was grotendeels in eigendom van het klooster. De nieuwe school en het klooster met internaat werden in 1963-1965 gebouwd naar ontwerp van de Maastrichtse architect Jean H.A. Huysmans (1913-1974) in de stijl van het naoorlogs modernisme. In het ontwerp hield Huysmans rekening met een mogelijke uitbreiding van het klooster met twee vleugels bij de hoofdentree aan de rechter voorzijde (nooit gerealiseerd). Na enkele fusies ging de kweekschool uiteindelijk verder onder de naam Fontys Hogeschool Venlo. Op de plaats van de gesloopte kweekschool werd in 1989 een nieuwe school gebouwd. Later verkochten de zusters ook het klooster annex internaat aan de hogeschool. De hogeschool paste het klooster annex internaat aan. De nieuwbouw en het voormalige internaat werden onderling verbonden door een luchtbrug.

Het vrijstaande gebouw bevindt zich in de groene bufferzone tussen Venlo-Zuid en Tegelen op geringe afstand van de Maas. De naam Wylderbeek verwijst naar de gelijknamige beek ter plaatse. Het pand is gesitueerd op een circa tien hectare groot perceel aan de oostzijde van de Tegelseweg en staat met de lange voorgevel evenwijdig hieraan. Aan de achterzijde grenst het perceel aan de begraafplaats. Aan de zuidzijde is in 1995 het Zuiderbrugtracé van de A73 aangelegd. De tuin rondom het gebouw bestaat in hoofdzaak uit gazons, bomen en een vijver. Aan de voor- en achterzijde van het gebouw zijn grote parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van de school. Inmiddels is de hogeschool de uitgegroeid tot Fontys International Campus Venlo met diverse studierichtingen waaronder economie, management en logistiek.

Bronnen