Emmastraat-Kraanvogelstraat / Genbroekstraat-Langstraat / Zwanenstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Behoud en versterking van het beeld van structurerende straten in de wijk.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Gebiedskarakteristiek: Met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in fases een aantal woonbuurten in Venlo-Zuid. De hoofdstructuur van het Basisplan-zuid (assenkruis) was uitgangspunt voor met name het tracé van Emmastraat en Van Nijvenheimstraat-Zwanenstraat. Op het kruispunt van deze wegen was het wijkcentrum gepland conform de zogenaamde parochiewijk-gedachte. Bij de ontwikkeling van latere woonbuurten zoals Hagerhof-oost werden deze hoofdwegen verlengd. Met de plannen voor Venlo-Centrum-Zuid is deze hoofdstructuur versterkt en verbonden met een ringweg rondom de gehele wijk Venlo-Zuid. Tevens werd de structurerende betekenis van de Genbroekstraat vergroot door de koppeling aan de Langstraat. Het belang van deze wegen komt tot uitdrukking in een breed straatprofiel. De bebouwing langs deze wegen is in het oudere deel van Venlo-zuid stedelijk en bijzonder van architectuur (onder andere door huisvesting van wijkvoorzieningen). In de latere woonbuurten is sprake van een open bebouwingsstructuur en sobere woningbouw.

Bronnen