Eindhovenseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op doorontwikkeling van de karakteristiek van de Eindhovenseweg als structurerende en herkenbare stadsradiaal en invalsweg van Venlo.

Gebiedskarakteristiek

De bedrijvigheid in Blerick bestond aanvankelijk uit spoorweg-gerelateerde activiteiten en metaalconstructiebedrijven waarbij de Eindhovenseweg vooral een lokale ontsluitingsfunctie had. Na de Tweede Wereldoorlog werd de betekenis uitgebouwd door de koppeling aan het wederopbouwplan. De Eindhovenseweg zou worden verbonden aan het regionale en landelijke wegennet. Met de komst van de A67 in de jaren zeventig ontstond de huidige betekenis van invalsweg van de Venlo: de infrastructurele en economische oost-west as was toen een feit. De Eindhovenseweg combineert de functie van centrumroute met de ontsluiting van stadsdeel Blerick en het bedrijvengebied Venlo Trade Port. Een beperkt aantal panden is ontsloten via een parallelweg en is op de Eindhovenseweg georiënteerd. er zijn echter veel ‘achterkanten’ langs de Eindhovenseweg ontstaan. De uitstraling van het aangrenzende gebied van de Eindhovenseweg is dan ook onvoldoende tot ontwikkeling gekomen en blijft achter bij de feitelijke betekenis van deze invalsweg.