Doctor Poelsplein

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden en herstellen van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

In 1929 werd volgens de toen gehanteerde tuindorp-principes deze arbeiderswijk opgezet. De ruimtelijke structuur gaat speels om met de richting van de Kaldenkerkerweg en steilrand. Door de trapsgewijze schakeling van de woningen bij de entrees van de wijk en op de overgangen naar de omliggende straten, heeft de woonwijk een eigen uitstraling gekregen. De straatwanden bestaan veelal uit eenvoudige baksteenarchitectuur waarbij door renovatie van de woningen en openbare ruimte een deel van de oorspronkelijke detaillering verloren is gegaan. De stedenbouwkundige verkaveling en uniforme opzet van de woningen zorgt echter voor een herkenbare samenhang van het wijkje.

Bronnen