De Tichelarij

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandbeleid is gericht op behoud van en voortbouwen op de bestaande waardevolle karakteristiek.

Gebiedskarakteristiek

In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de fraaie landschappelijke situatie van het Rijnbeekdal benut voor de aanleg van een aangrenzende woonbuurt voor welgestelden. Wigvormige plantsoenen verbinden het groen van het beekdal met een langgerekte groenstrook annex waterpartij in het midden van de woonbuurt. De ruimtelijke structuur wordt in hoofdzaak bepaald door drie evenwijdige, licht gebogen straten: de Herungerweg als historisch lint aan de noordzijde, de Eugeniasingel als randweg langs het Burg. Bergerpark en de Tichelarij met centrale groenstrook en waterpartij als ruggengraat van de buurt. Aan de open kopse zijde van de groenstrook is een school gebouwd aan de overzijde van de Laaghuissingel. De markante sheddaken van het schoolgebouw staan precies in de zichtlijn. De langstraten van de woonbuurt worden door korte dwarsverbindingen met elkaar verbonden. De verkaveling bestaat uit - in de rooilijn geplaatste - (half)vrijstaande woningen op ruime kavels. De woningtypologie varieert per straat:

  • Herungerweg: (half)vrijstaande woningen van twee bouwlagen met kap achter een voortuin met tuinmuurtje. De vooroorlogse woningen uit het interbellum hebben overwegend een samengestelde hoofdvorm met metselwerk van roodbruine baksteen en markante kappen met pannen of riet. De veelal iets kleinere naoorlogse woningen hebben overwegend een rechthoekig grondplan met wit geschilderde bakstenen gevels en een zadeldak met gesmoorde pannen en een nok afwisselend evenwijdig en haaks op de straat. Elke woning heeft iets eigens: een dakkapel, balkon, erker, vensterluiken en/of houten gevelbeschot. Het architectuurbeeld is overwegend traditionalistisch.
  • Eugeniasingel: (half)vrijstaande naoorlogse woningen van twee bouwlagen met kap achter een omhaagde voortuin. Door de oriëntatie op het park zitten de voordeuren veelal in de zijgevels en hebben de voorgevels grote ramen. De woningen hebben overwegend een rechthoekig grondplan met bakstenen gevels (wit geschilderd of gele baksteen) en een (flauw hellend) zadeldak met gemêleerde pannen en een nok afwisselend evenwijdig en haaks op de straat. Ook hier heeft elke woning iets eigens: een dakkapel, balkon, erker, vensterluiken, markante schoorsteen, loggia, Frans balkon, siermetselwerk en/of bijzonder trappenhuisvenster. Het architectuurbeeld is traditionalistisch.
  • Tichelarij: vrijstaande naoorlogse woningen van één tot anderhalve bouwlaag met plat dak of kap achter een iets in hoogte oplopende voortuin. Doordat de erfscheidingen niet meer zijn dan een lage gemetselde plint, gaan voortuinen en centrale groenstrook ruimtelijk vloeiend in elkaar over. Samen vormen ze een ondiepe kom met water in het midden. Gebouwtypologisch is er sprake van kleine landhuisjes, bungalows en drive-inwoningen met half verdiepte garages. De woningen hebben overwegend een samengesteld grondplan en bakstenen gevels (wit geschilderd of lichte kleur baksteen). Elke woning heeft iets eigens: een dakkapel, balkon, erker, louvre luiken, deur- en raamomlijstingen, plint of schoorsteen van breuksteen of misbaksels en/of een bijzonder trappenhuisvenster met glas-in-beton. Het architectuurbeeld varieert van traditionalistisch tot modernistisch.

Woonbuurt Tichelarij is een bijzonder waardevol wederopbouwensemble voor de gemeente Venlo door de royale ruimtelijke opzet rond een centrale groenstrook met waterpartij en de architectonische eenheid in verscheidenheid van de (half)vrijstaande woningen.

Bronnen