Centrum Vossener

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op doorontwikkeling van het hart van de wijk als identiteitsbepalende plek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Het hart van de woonwijk de Vossener (jaren zeventig) bestaat uit een bundeling van wijkvoorzieningen te midden van een parkzone. De hoofdontsluitingsweg de Vossenerlaan doorsnijdt het centrumgebied. Markante gebouwen met wijkvoorzieningen accentueren het wijkcentrum. Door de recente vernieuwing hebben de gebouwen in dit wijkcentrum een eigentijdse uitstraling gekregen.

Bronnen