Centrum Vastenavondkamp

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud en doorontwikkeling tot een karakteristiek wijkcentrum.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De woonwijk Vastenavondkamp is gebouwd in de jaren zestig en is ruim en groen opgezet. Er is een duidelijke functiescheiding tussen wonen en werken, het stratenpatroon is rechthoekig en de straten zijn breed en dienstbaar aan autoverkeer. De wijk wordt omzoomd met groenvoorzieningen. Deze groenvoorzieningen vormt tevens een scheiding met andere woonwijken. Het wijkcentrum in de vorm van een voorzieningenstrook ligt centraal in de wijk op het kruispunt van wijkwegen. De winkelvoorzieningen met appartementen zijn compact rond een expeditiehof gesitueerd en heeft een uitstraling die typisch is voor de zestiger jaren. Diverse andere gebouwen in deze voorzieningenzone zijn de laatste jaren vernieuwd en tonen een gevarieerd eigentijdse architectuur.

Bronnen