Centrum Klingerberg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De woonwijk Klingerberg is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw gebouwd op de hogere akkergronden ten westen van stadsdeel Blerick. De stedenbouwkundige opzet is typerend voor deze periode: een groendooraderde wijk met een lusvormige wijkontsluitingsweg (Klingerbergsingel) en daaraan woonstraten/-erven die eindigen in de groene zoom rondom de woonwijk. Er is sprake van overwegend eengezinswoningen. De ‘heuvel de Klingerberg’ is geïntegreerd in het Maashofpark, een brede groenzone die rond de woonwijk loopt en eindigt in het Wassumpark. De kern van de wijk is het plein Op den Akker en omgeving. Hier is een meer stedelijke omgeving vormgegeven met meergezinswoningen van vijf bouwlagen en wijkvoorzieningen in de plint.

Bronnen