Burgemeester van Rijnsingel

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van en voortbouwen op de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit van het waardevolle stadsbeeld, met speciale aandacht voor de cultuurhistorische waarden van de bestaande bebouwing. Toepassen van voor dit gebied kenmerkend materiaal- en kleurgebruik. Architectonische kwaliteit: zorgvuldig ontworpen in de context, evenwichtig van opbouw en geleding en met een uitgekiende detaillering en materialisatie.

Gebiedskarakteristiek

De Burgemeester van Rijnsingel ligt aan de oostkant van de middeleeuwse binnenstad in een deel van het ontmantelingsplan voor de vestingwerken van Van Gendt uit 1872. De singel vormt tegenwoordig de oostelijke begrenzing van het naoorlogse Julianapark. Het gebied werd ontwikkeld vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw. In een deel van de percelen is nog de structuur van de voormalige vestingwerken te herkennen.

Het zuidelijk deel van de Burgemeester van Rijnsingel, tussen het Koninginneplein en de Stalbergweg, wordt kenmerkt door aaneengeschakelde herenhuizen bestaande uit twee tot drie bouwlagen met kap evenwijdig aan de straat. Het merendeel van de bebouwing stamt uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Enkele bouwwerken zijn in de naoorlogse periode gebouwd in een traditionele vorm. De bebouwing bestaat uit individuele panden, tot stand gekomen door verschillende opdrachtgevers en verschillende architecten. De samenhang in de architectuur wordt gevonden in de toepassing van dezelfde materialen (baksteen, keramische dakpannen en gestraalde betonelementen) in eenzelfde expressie. Karakteristieke kenmerken zijn:

  • Het evenwicht in de gevelcompositie: balans tussen de horizontale lijnen van de vensterreeksen/gootlijsten en de verticale lijnen van de vensterassen.
  • De ambachtelijke, overwegend eenvoudige baksteenarchitectuur met klok- en lijstgevels en gesloten metselwerk waarin ramen en deuren als gaten zijn uitgespaard.
  • De houten kozijnen en ramen hebben veelal een traditionele opzet en indeling (draai- en schuiframen met roeden).
  • De generfde textuur en de verschillende tinten rood/bruin metselwerk, de wisselende metselverbanden en het platvolle voegwerk zorgen voor een levendig en ambachtelijk gevelbeeld.
  • Vrijwel elke gevel heeft accenten of versieringen die zich in het gevelbeeld voegen, zoals smeedijzeren raamhekken, keramische tegels, siermetselwerk, natuurstenen accenten, topgevels en in een enkel geval hoektorentjes.

In het noordelijk deel van de Burgemeester van Rijnsingel liggen individuele villa’s op ruime percelen met karakteristieke tuinen. Zeer monumentaal is de villa Eik en Beek in een karakteristieke bouwtrant met neogotische motieven op de hoek met de Stalbergweg. Deze villa is als eerste gebouwd, in de periode 1900-1935 gevolgd door 11 andere villa’s met bijzondere geveltektoniek in baksteen en complexe daken, gedekt met rode keramische pannen: 7 villa’s tussen de Stalbergweg en de Burgemeester Bloemartsstraat en 4 villa’s tussen de Burgemeester Junckerstraat en de Belletablestraat. In het centrale deel van de singel liggen aaneengesloten rijwoningen, opgetrokken in baksteen met eenvoudige geveldetaillering, afwisselende nokrichtingen en gedekt met keramische pannen.

De Burgemeester van Rijnsingel is cultuurhistorisch van belang vanwege de samenhang met het stedenbouwkundig plan van Ir. Van Gendt en de gaafheid en herkenbaarheid daarvan. De architectuur is van belang vanwege de grote rijkdom en diversiteit aan bouwstijlen, materiaalgebruik, detaillering en stedenbouwkundige accenten in de vorm van bijzondere hoekoplossingen. Karakteristiek zijn bijzondere details met betrekking tot gootlijsten, ornamenten en vensterkozijnen met karakteristieke roedeverdelingen.

De groene omgeving van het Julianapark, was de plek waar de gemeente in 1971 het eerste museum voor moderne kunst van Limburg situeerde. In 2000 werd een tweede museum, het Limburgs Museum, in het Julianapark geopend. Het ensemble van deze musea zorgt voor een bijzondere beleving in dit gebied en geeft de plek en binnenstad identiteit. De musea, hoewel zeer verschillend, stralen een eigentijdse moderniteit uit. De exclusiviteit van een bijzondere gebouwen in een parkomgeving dient zorgvuldig gekoesterd te worden.

Bronnen