Brugplan

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op het respecteren van de uitgangspunten van het Wederopbouwplan in de verschijningsvorm van de openbare ruimte.

Gebiedskarakteristiek

De huidige ruimtelijke structuur is een combinatie van de oude structuur buiten de vesting én het wederopbouwplan (Brugplan). In het straatbeeld is dan ook een menging van bouwstijlen zichtbaar. Op plaatsen waar het Brugplan is uitgevoerd, is de bouwstijl van de wederopbouw nog goed zichtbaar in de openbare ruimte. Voor een uitgebreide beschrijving van het Brugplan wordt verwezen naar gebied Venlo-Centrum.

Bronnen