Beeldregieplan: Trade Port Noord

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Voor de uitwerking van het ontwikkelingsgebied Trade Port Noord heeft de gemeenteraad een beeldregieplan vastgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Trade Port Noord wordt ontwikkeld als onderdeel van het werklandschap Klavertje 4/Greenport. De Greenportlane is de nieuwe centrale ontsluitingsweg naar de A73 en de A67 en voorziet in de ontsluiting van de grootschalige duurzame bedrijventerreinen. Het stedenbouwkundig ontwerp voor Trade Port Noord gaat uit van vijf ruimtelijke clusters, waarvan vier in de klaverconfiguratie. Deze klavers zijn verbonden met de Greenportlane. Het hart van de klavers is de entree van het gebied. Hier is ruimte voor voorzieningen voor zuivering en infiltratie van water of zuiveringsvijvers met daarbij de locatie voor de collectieve voorzieningen. De klaverbladen worden omzoomd door grondlichamen zodat de bedrijfsgebouwen en het ‘werklandschap’ landschappelijk worden ingepast. Dwars door het gebied loopt een ecologische verbindingszone die een bijzondere dimensie geeft aan het gebied.

Bronnen