Beeldregieplan Kazerne Kwartier

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

De uitwerking van de verschijningsvorm van de ontwikkellocatie Kazernekwartier zal worden gestuurd met het beeldregieplan Kazernekwartier.

Gebiedskarakteristiek

Het Kazernekwartier wordt ontwikkeld tot een deel van het centrumgebied van Venlo. De nadruk ligt op vrijetijdsfuncties, zogenaamde leisure- & pleasurefuncties. De stedenbouwkundige visie gaat uit van een stedelijke bebouwingszone langs het spoor en een parkachtige sfeer voor het overige kazerneterrein. Herbestemde kazernegebouwen en nieuwe paviljoenachtige bebouwing zullen in een parkachtige setting worden gebracht. Het Spaanse fort zal daarbij op een prominente wijze worden geïntegreerd.

Bronnen