Beeldkwaliteitsplan: Vilgert 40-40A

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan vormt het kader voor de uitwerking van het woongebied Vilgert 40-40a.

Gebiedskarakteristiek

In het plangebied zal het bebouwingstype de dorpse sfeer van de buurt moeten versterken. De dorpse sfeer wordt nagestreefd door differentiatie en kleinschaligheid. Voor wat betreft de te realiseren beeldkwaliteit wordt in het kader van dit plan aangesloten bij het beeldkwaliteitplan dat is opgesteld ten behoeve van de realisatie van de meer genoemde woonwijk Vilgert. In dit beeldkwaliteitplan is de ambitie gesteld om van de Vilgert een buurt te maken met een eigen identiteit in een dorpse sfeer. Er moet wel rekening worden gehouden dat de confrontatie tussen de aard en omvang van naast elkaar gelegen woningen niet te groot is. Deze moeten zodanig op elkaar worden afgestemd dat er geen grote verschillen in woninggrootte of beeldkwaliteit zullen ontstaan. Het is belangrijk dat alle woningtypen aansluiten op de gekozen beeldkwaliteit.

Bronnen