Beeldkwaliteitsplan: Ubroek

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

De uitwerking van het ontwikkelgebied wordt gestuurd met beeldkwaliteitsplan Ubroek.

Gebiedskarakteristiek

Het plangebied Ubroek is een inbreiding binnen het grotere gebied Venlo Trade Port. Ubroek bestaat uit drie zones: een woonlint aansluitend op de achterzijden van de Horsterweg, een groene buffer en een bedrijvenzone parallel aan de Venrayseweg. De ontsluiting van wonen en bedrijven is voor autoverkeer gescheiden. Het bedrijventerrein is bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid met een kwalitatieve uitstraling. Langs de Venrayseweg is een speciale opgave aanwezig omdat hier een hoogwaardige uitstraling gewenst is terwijl de ontsluitingszijde (tweede voorzijde) van de bedrijven vanaf de ‘binnenzijde’ is voorzien. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het BKP.

Bronnen