Beeldkwaliteitsplan: Trade Port Oost

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het gebied wordt uitgewerkt op basis van het beeldkwaliteitsplan Trade Port Oost.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Trade Port Oost ligt tegenover ZON Fresh Park in een oksel van verkeersknooppunt Zaarderheiken. Trade Port Oost biedt plaats aan kleine en middelgrote bedrijven in de categorieën handel, industrie, logistiek en agribusiness.

De hoofdontsluiting annex centrale as vormt de drager van het gebied. Het beeld van het gebied wordt gevormd door de bebouwing maar ook door de groenzone rondom. De bebouwing langs de centrale as heeft een modern en hoogwaardig karakter. Het gebied heeft een externe uitstraling langs de Venrayseweg en met name aan de A76: het beeld draagt op deze strategische plek bij aan de identiteit van Venlo als economische kracht.

Bronnen