Beeldkwaliteitsplan 't Ven Noord

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het kader voor de ontwikkeling van ’t Ven Noord is het beeldkwaliteitsplan.

Gebiedskarakteristiek

Ter plaatse van het plangebied, bekend als ‘t Ven Noord te Venlo, vindt een ontwikkeling met 10 woningen plaats, geïnspireerd op het principe van Cradle to Cradle (C2C). De 10 woningen worden naast elkaar ten westen van de Oude Turfstraat geprojecteerd waardoor deze op een representatieve wijze begeleid wordt. De woningen staan in een gestaffelde rooilijn ten opzichte van de Oude Turfstraat. De beukmaat van de woningen is wisselend en de bouwhoogte varieert van één bouwlaag met kap tot en met drie bouwlagen plat afgedekt en alles binnen deze range. De wisselende typologieën, bouwhoogtes en de gestaffelde rooilijn hebben een gevarieerd straatbeeld tot gevolg passende bij de situering van het plangebied in haar omgeving aan de rand van de kern.

Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de gewenste identiteit van de ontwikkeling en de vertaling ervan in de uitstraling van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is verwoord en verbeeld middels een set spelregels. Deze spelregels gaan onder andere over stedenbouwkundige aspecten, bebouwingstypologie, architectonische uitstraling, kapvorm, rooilijn, bouwhoogte, positionering en oriëntatie van de bebouwing, kleurstelling, materiaalgebruik en erfafscheidingen.

Naast dat het beeldkwaliteitplan dient ter inspiratie, dient het tevens als toetsingskader voor iedereen die bij het verdere ontwerp- en ontwikkelingsproces betrokken is om een bijzonder woongebied met maximaal toekomstperspectief te bieden. Ten tweede fungeert dit beeldkwaliteitplan als formeel toetsingskader voor de welstandscommissie. Dit beeldkwaliteitplan is geen star document en kan de doorlooptijd van de ontwikkeling van het woongebied faciliteren met heldere kaders. Het gaat hierbij om het vastleggen en waarborgen van de gewenste identiteit.

Bestanden