Beeldkwaliteitsplan: Nieuwe Munt

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het kader voor de ontwikkeling van het woongebied de Nieuwe Munt is het beeldkwaliteitsplan.

Gebiedskarakteristiek

Het beeldkwaliteitsplan is erop gericht om het plangebied, in de geest van de naastliggende stedenbouwkundige structuur, te bebouwen. Het westelijke deel van het gebied gaat deel uitmaken van een parkachtige zone waarin solitaire gebouwen staan. Het oostelijke deel van het plangebied wordt getransformeerd tot een woongebied met gesloten bouwblokken in traditionele laagbouw. Per stedenbouwkundig modelfragment is aangegeven welke ambitie de architectonische expressie dient te hebben. Het plan is voor een groot deel gereed; er resteren nog enkele bouwblokken die op basis van het beeldkwaliteitsplan zullen worden gerealiseerd.

Bronnen