Beeldkwaliteitsplan: Nieuw Villigerveld

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan vormt het kader voor de uitwerking van het woongebied Villigerveld.

Gebiedskarakteristiek

Aan de noord-oost rand van Velden wordt de woonlocatie Villigerveld ontwikkeld met vrijstaande woningen in een landelijke omgeving. De structuur is naar binnen gericht en de beoogde architectuur is traditioneel.

Bronnen