Beeldkwaliteitsplan Nieuw Manresa

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het kader voor de ontwikkeling van de woonbuurt Nieuw Manresa is het beeldkwaliteitsplan.

Gebiedskarakteristiek

Het plangebied ligt in Venlo-Oost op het voormalig landgoed Manresa. Huize Manresa was een klooster en retraitehuis in de oostelijk bantuin Leutherberg, gelegen bovenop de steilrand. Het complex werd steeds minder gebruikt en is in het begin van de 21ste eeuw gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Het Manresa terrein aan de Casinoweg in Venlo-Oost wordt herontwikkeld tot een duurzame woonbuurt in een bosachtige omgeving. Het vertrekpunt van het beeldkwaliteitsplan is het wonen in een parklandschap op het plateau en wonen op de steilrand van Venlo. Op de plek van het voormalige klooster is een ensemble van appartementen voorzien met uitzicht over de stad en het park. De overige bouwblokken zijn duidelijk afgebakend ten opzichte van het groen. Centraal in het plan ligt een groene ruimte met enkele (monumentale) bomen.

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan geeft een toelichting op het stedenbouwkundig plan en het landschapsplan. Daarnaast dient het document als een inspiratie kader voor de verdere uitwerking. Het is een bewuste keuze om niet alles tot op detail vast te leggen. Daarmee wordt voldoende ontwerpvrijheid gewaarborgd voor verdere uitwerking door architecten.

Bestanden