Beeldkwaliteitsplan: Meulenveld

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan vormt het kader voor de uitwerking van het woongebied Meulenveld.

Gebiedskarakteristiek

Meulenveld is een nieuwe woonbuurt aan de westzijde van het dorp, aan de rand van de hoge oeverwal van de Maas. Het betreft grotendeels vrijstaande grondgebonden eengezinswoningen in traditionele architectuurstijl. Voor de uitwerking van het plan en sturing van de woonsfeer is een beeldkwaliteit opgesteld.

Bestanden