Beeldkwaliteitsplan: Helmusweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beeldkwaliteitsplan Helmusweg vormt het kader voor de ontwikkeling van het woongebied Helmusweg.

Gebiedskarakteristiek

De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Helmusweg is een inbreidingopgave binnen de oude structuren van de kern Hout-Blerick. Om een zorgvuldige inpassing te bewerkstelligen is een beeldkwaliteitplan (2008) opgesteld. De kleinschaligheid en gebiedseigen vormen en materiaalgebruik zijn belangrijke uitgangspunten voor de verschijningsvorm.

Bronnen