Beeldkwaliteitsplan: Ebberstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan vormt het kader voor de uitwerking van het woongebied Ebberstraat.

Gebiedskarakteristiek

De Ebberstraat is gelegen in het gehucht het Hasselt ten noorden van de kern Velden. De nieuwe verschijningsvorm moet conform de nabij de Maas aanwezige karakteristieke bebouwing zijn: één laag plus kap. Hierbij wordt gedacht aan een langgevel, of een carré boerderij type, waarbij de bijgebouwen in beginsel binnen de hoofdbouw geïntegreerd dienen te worden. Voor de beeldkwaliteit van het plangebied wordt gerefereerd naar de architectuur van de direct aan het groene hart grenzende bebouwing, die gerealiseerd is vóór de Tweede Wereldoorlog. Het aansluiten bij de overige aanwezige bebouwing en diens karakteristieken is op deze plek goed passend, waarbij de ruimtelijke opzet van het groene hart mee genomen moet worden in de positionering van die bouwwerken.

Bestanden