Beeldkwaliteitsplan: Centrum Tegelen

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het kader voor de ontwikkeling van het centrum van Tegelen is het beeldkwaliteitsplan.

Gebiedskarakteristiek

Toelichting beeldkwaliteitsplan

Het Beeldkwaliteitsplan Centrum Tegelen is bedoeld als richtinggevend en vormgevend instrument voor (landschap-)architecten, stedenbouwkundigen en andere vormgevers bij de uitwerking van deelplannen in het centrum van Tegelen. Het plan vormt de basis voor allerlei ruimtelijke plannen. Naast algemene richtlijnen bepalen vooral de bijzondere elementen van het plan de beeldkwaliteit en eigenheid van het centrum van Tegelen. Zodoende worden soms zeer specifieke eisen gesteld aan de stedenbouw, architectuur en inrichting.

Toevoeging op het beeldkwaliteitsplan 

De Raadhuislaan en omgeving is tot ontwikkeling gekomen na de bouw van het gemeentehuis in 1940 (architect F. Peutz) en in de jaren vijftig voltooid met de aanleg van het langgerekte plantsoen en de bouw van aangrenzende woningen. Het dorpscentrum ontwikkelde zich sindsdien in de richting van het Raadhuis en vond in de Raadhuislaan de oostelijke begrenzing. Het plantsoen begeleidt de laan, bakent door zijn lengte het centrumgebied af en fungeert als waardig voorplein voor het Raadhuis en de flankerende woonbebouwing. Er is als het ware een langgerekte set back gemaakt met een parkachtige invulling en een bebouwingspatroon van (half)vrijstaande woonhuizen. Dit wederopbouwensemble wordt gedomineerd door het monumentale Raadhuis met klassiek tempelfront halverwege het plantsoen. De vrijstaande woonhuizen aan weerszijden zijn weliswaar bescheidener van omvang, maar hebben eveneens een voorname uitstraling door de iets verhoogde situering en de bordestrappen bij de voordeuren. De woningen staan in de rooilijn, liggen achter voortuinen met gemetselde muurtjes en hebben overwegend twee bouwlagen en een schild- of zadeldak met de nokrichting evenwijdig aan de straat. De gehanteerde bouwstijl is overwegend traditionalistisch met gemetselde, relatief gesloten gevels van roodbruine baksteen en hellende daken met gesmoorde pannen, kloeke schoorstenen en zinken mastgoten of houten bakgoten op klossen. Elke woning onderscheidt zich door een of meerdere bijzondere elementen of details, zoals luiken, raamomlijstingen, geaccentueerde entree, smeedwerk, goothaken, Vlaamse gevel, erker en/of balkon. Enkele woningen zijn wit geschilderd. De Raadhuislaan is een groots stedenbouwkundig gebaar met een voorname architectonische uitstraling. De uniformiteit in verkaveling, typologie en verschijningsvorm versterkt het karakter van een ensemble dat uitdrukking geeft aan de waarde die in de jaren vijftig werd gehecht aan een nieuw bestuurshart voor een uitdijend dorp: het leidt geen twijfel, hier zetelt de burgerlijke macht. Daarom is dit wederopbouwensemble van bijzondere waarde voor de gemeente Venlo.

Bronnen