Beeldkwaliteitsplan: Bloemenbuurt

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

beeldkwaliteitsplan

Het kader voor de ontwikkeling van de woonbuurt Bloemenbuurt is het beeldkwaliteitsplan.

Gebiedskarakteristiek

Aan de zuidoostzijde van de bebouwde kom van Venlo ligt op de Leutherberg de Bloemenbuurt. Het beeldkwaliteitplan is bedoelt om de transformatie van voormalige ‘noodwoningen’ naar vrijstaande woningen te sturen. De belangrijkste aspecten in het BKP zijn architectonische vormgeving van de woningen en de inrichting van de straatruimte. Het vertrekpunt van het BKP is de riante ligging van de woningen op een groot kavel in een bosrijke omgeving. Eén van de beeldbepalende aspecten van de Bloemenbuurt is de wisselende oriëntatie van de woningen op de straat. Er worden verschillende typen onderscheiden met elk hun eigen beeldkwaliteit. Voor de vormgeving van de villa’s is een set van maatregelen opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.

Bronnen