Beatrixpark

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud van de cultuurhistorische elementen en doorontwikkeling van het stedebouwkundig ensemble als identiteitsdrager van de wijk.

Gebiedskarakteristiek

De plek van Beatrixpark en speeltuin Hagerweike was oorspronkelijk een begraafplaats. Bij de ontwikkeling van de woonwijk Venlo-Centrum-Zuid is de begraafplaats herontwikkeld tot het groene hart van de wijk. Vele bomen, oude muren, een oude en nieuwe Joodse begraafplaats werden onderdeel van het park. Tevens zijn nieuwe elementen zoals een speeltuin en vijver geïntegreerd. Het wijkpark, de omringende appartementengebouwen en de school vormen samen het ‘groene hart’ van de wijk.

De begraafplaats buiten de muren werd gesticht in het begin van de negentiende eeuw, nadat de begraafplaats bij de Martinuskerk binnen de vesting werd gesloten. Aan weerszijden van de begraafplaats liggen de oude en nieuwe Joodse begraafplaats. De nieuwe Joodse begraafplaats van rond 1900 is met de entree gelegen aan de Ganzenstraat naast de voormalige begraafplaats van Venlo. Aan de andere, noordelijke zijde ligt de oude Joodse begraafplaats, wat een rijksmonument is. Oorspronkelijk lag de Ganzenstraat aan de buitenkant van Venlo, in een landschappelijk gebied met kassen. Inmiddels zijn de kerkhoven opgenomen in een cirkelvormig park en grotendeels getransformeerd tot recreatiegebied. Rondom het park zijn diverse appartementen gebouwen en een basisschool gesitueerd waardoor een eigentijds stedebouwkundig ensemble is ontstaan. De voormalige begraafplaats is een ommuurd terrein, met een centrale poort in het midden van de westelijke muur aan de Ganzenstraat. De bakstenen muren, in staand verband, zijn manshoog en aan drie zijden afgedekt met een speciale baksteen in eenvoudige art-nouveau motief. Hetzelfde motief is toegepast bij de dekstenen van de vierkante kolommen, waar de dubbele poort in hangt. De kolommen zijn hoger dan de muur en steken ten opzichte van de muur naar voren. De ijzeren poort heeft eveneens hetzelfde motief als de dekstenen.

Bronnen