Baarlosestraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de karakteristiek van een oude invalsweg en structurerende ontsluitingsweg van Blerick.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Deze karakteristieke oude invalsweg is als een Napoleontische weg aangelegd (1823) in een rechte lijn naar het centrum van Blerick en gericht op de kerktoren. De bebouwing is gevarieerd en weerspiegeld bouwstijlen uit vele perioden. De bebouwingsdichtheid en het karakter wordt stedelijker richting kern Blerick. Met de aanleg van de kaarsrechte Baarlosestraat is de relatie tussen Hout-Blerick en de oostelijk gelegen uitlopers van het dorp doorsneden. De markante manier waarop dit is gebeurd, heeft in onze tijd een zekere cultuurhistorische waarde gekregen.

Bronnen