Alberickstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek van de wijkontsluitingsweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Alberickstraat vormt de structurerende wijkontsluitingsweg binnen de rechthoekige structuur van Vastenavondkamp. Het wijkcentrum ligt aan deze weg, op een kruispunt van wegen. Het karakter van de weg is divers en wordt deels bepaald door de bijzondere bebouwing van het wijkcentrum en anderzijds door de laagbouw van eengezinswoningen.

Bronnen