A74

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

De verschijningsvorm is gericht op de vorming van een evenwichtig beeld en een goede uitstraling van de Venlo. Enige terughoudendheid met accenten is geboden omdat de veelheid aan civieltechnische kunstwerken en geluidschermen een onrustig beeld veroorzaakt. Deze Landspoort vraagt niet om nadere accentuering omdat al sprake is van een verrassende doorsnijding van de bosrijke Steilrand en het stedelijk gebied.

Gebiedskarakteristiek

Deze autoweg vormt een verbinding tussen A73 en BAB61. De doorsnijding van de steilrand levert een bijzonder beeld op in beide richtingen: enerzijds het lager gelegen Maasdal met stedelijke bebouwing en anderzijds het zicht op een hoger gelegen bebost en agrarisch landschap. Deze omgeving heeft door de ligging bij de grens met Duitsland het karakter van een Landspoort.

De monumentale watertoren en enkele schoorstenen van de keramische industrie vormen karakteristieke landmarks die het erfgoed van de stad tonen.

Bronnen