A67

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Gezien het belang van een goede uitstraling van de stad is het beleid gericht op een relatief rustig en aantrekkelijk beeld langs de autoweg met een herkenbare en krachtige uitstraling bij de ‘Poorten van de stad’. De opgave daarbij is om de economische kracht van stad en regio vorm te geven. De uitwerking van de twee landspoorten is een speciale opgave waarbij een iconische kwaliteit dient te ontstaan op basis van lokale (en nationale) karakteristieken.

Gebiedskarakteristiek

Internationale autoweg doorsnijdt het aan de noordzijde van de stad gelegen werklandschap. Het beeld vanaf de autoweg is een afwisseling van agrarisch coulissenlandschap, bedrijfsbebouwing, bossen, glastuinbouw, de rivier de Maas en het stadscentrum. De economische kracht van de regio is hier nadrukkelijk leesbaar in bebouwing met een uitstraling van agribusiness, logistiek en maakindustrie.

De autoweg manifesteert zich als een ‘poort van Nederland’ (Landspoort) ter plaatse van de grens met Duitsland: vanaf de steilrand is er een markant zicht op het lager gelegen groene Maasdal, de stad en de glastuinbouw.

Het klaverblad Zaarderheiken is vanwege het belang als verkeersknooppunt eveneens aan te merken als een onderdeel van de Landspoort. De ligging in een beboste omgeving leent zich voor toevoeging van een icoon dat innovatie, duurzaamheid en energie uitstraalt.

Verder zijn er een drietal ‘poorten van de stad’: de Weselseweg, Noorderpoort-Nijmeegseweg, Trade Port West - Sevenumseweg zijn belangrijke aansluitingen op de autoweg waar bezoekers van Venlo een representatief beeld van de stad dienen te ervaren. De Innovatoren en enkele reclamemasten markeren de verschillende deelgebieden in het uitgebreide werklandschap.

Bronnen