Welstand

Dit is de online welstandsnota van de gemeente Venlo. De welstandsnota geeft het kader aan waarmee de gemeente kan sturen op de verschijningsvorm van de gebouwde omgeving. In het Stroomschema welstandsadvisering kunt u zien hoe het proces van de welstandsadvisering verloopt en wat de betekenis van de welstandsniveaus daarbij is. Wilt u snel weten of u vergunningsvrij kunt bouwen? Doe dan de Vergunningcheck.