Risicokaart explosieven

Op de explosievenkaart staan de gebieden in de gemeente Venlo waar mogelijk explosieven uit de tweede Wereldoorlog liggen. Venlo is in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd en ook op de grond is zwaar gevochten. Hierdoor kunnen bommen en granaten in de grond zijn achtergebleven die niet zijn ontploft.

Door onderzoek in boeken en andere archiefstukken is in kaart gebracht waar mogelijk nog explosieven liggen die niet zijn ontploft.

Gebieden waarbij het waarschijnlijk is dat er explosieven zijn achtergebleven zijn ‘verdacht’. Als er niet gegraven wordt in de bodem, zijn eventuele explosieven geen gevaar voor de omgeving. Zodra de schop de grond in gaat, kunnen mogelijk aanwezige explosieven gevaar opleveren.

De explosievenkaart wordt regelmatig bijgewerkt. Explosieven die worden gevonden worden geruimd. Dat betekent dat er op die plaats geen explosieven meer in de bodem liggen. Dit wordt aangepast in de kaart.

Naar de kaart

Explosief gevonden?

Ook als een gebied niet verdacht is, is het mogelijk dat u een explosief vindt. Vindt u een voorwerp dat een explosief kan zijn?

  • Leg het direct werk stil
  • Beweeg het voorwerp niet
  • Houd mensen uit de buurt
  • Bel de politie

Als u het explosief niet beweegt, verplaatst of aanraakt is de kans zeer klein dat het spontaan ontploft. Dit geldt voor alle explosieven, ook voor vliegtuigbommen.

Op verschillende plaatsen in de gemeente liggen explosieven in de grond. Het is niet precies bekend op welke plaatsen de blindgangers liggen of hoeveel het er precies zijn. Alle blindgangers opsporen en opruimen kost veel geld. Als een explosief in de bodem ligt en er wordt daar niet in de grond gewerkt is er geen gevaar en is opruimen niet nodig.

Meer informatie

Graven in verdacht gebied

Uitleg kaart

  • Geen kleur: het gebied is niet verdacht
  • Geel: kans op aantreffen explosieven
  • Oranje: verhoogde kans op aantreffen explosieven
  • Rood: hoge kans op aantreffen explosieven

Disclaimer risicokaart