Groenblauwe basisstructuur

In Agenda Groen & Water vindt u de multifunctionele groenblauwe basisstructuur. Het geeft de belangrijkste groenblauwe waarden binnen heel Venlo weer en schetst kansen voor groen en water. De groenblauwe basisstructuur is het groenblauwe netwerk waar de gemeente verantwoordelijk voor is en zich verantwoordelijk voor voelt. De kaart wordt meegewogen bij beleidsmatige afwegingen bij ruimtelijke vraagtukken. De kaart heeft geen planologische status. De groenblauwe basisstructuur is uitgewerkt in 2 kaarten: